Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΕΝΗ ΨΑΛΛΑ” επί της οδού Πολυκράτους 21, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1324766/17-11-2023. 
ΨΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ 1324766.000 PDF 61,59 KB20/11/23 09:25:49