Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΟΥΝΤΑΣ Ο. ΚΑΙ Μ. Ο.Ε.“, επί της οδού Σόλωνος 144, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1323738/20-11-2023. 
ΦΟΥΝΤΑΣ Ο. & Μ. ΟΕ 1323738.000 PDF 72,24 KB20/11/23 02:44:44