Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Κλειούς 3, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1326538/07-12-2023.