Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΖΩΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφ. Τατοίου 207 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1327313.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,68 KB12/12/23 09:50:31