Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “TUV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφ. Μεσογείων 429 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1328323.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 73,54 KB12/12/23 10:21:42