Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΧΑΛΙΩΤΗΣ Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Γλαύκου 16, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1330172/19-12-2023.