Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ ΥΙΟΣ ΟΕ” επί της οδού Γεωργίου Λύρα 43 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1331922.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 75,56 KB10/01/24 11:46:28