Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 224, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1333721/18-01-2024. 
ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 1333721.000 PDF 66,13 KB19/01/24 08:26:24