Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” επί της οδού Λαμίας 17Α, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1334370/23-01-2024.