Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία HELLAS DUST CONTROL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ επί της οδού Δερβενίων 35 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1256192.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 79,83 KB08/08/22 11:57:45