Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “MEATBALLER Ε.Ε.” επί της οδού Αρτέμιδος 15, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1325205/18-02-2024. 
MEATBALLER EE 1325205.000 PDF 88,97 KB22/02/24 09:00:42