Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Πειραιώς 80, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1337868/18-02-2024.