Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SUGAR N’ SPICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” επί της οδού Ρόδου 6 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1337423.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,83 KB23/02/24 08:05:44