Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Κύπρου 19, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1340259/04-03-2024. 
ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ 1340259.000 PDF 77,58 KB04/03/24 01:22:46