Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΑΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ” επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 1 στο Δήμο Πεντέλης με αριθμό 1337007.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 72,79 KB11/03/24 10:22:25