Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΕΞΗ” επί της οδού Αγίων Σαράντα 9, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1343210/22-03-2024. 
ΦΕΞΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1343210.000 PDF 56,45 KB22/03/24 02:16:41