Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΓΓΑΛΗΣ” επί της οδού Κηφισίας 26 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής με αριθμό 1256503.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 66,52 KB31/08/22 11:33:14