Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “NEMAC TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Χλόης 100 & Λυκοβρύσεως στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1343074.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 73,44 KB27/03/24 08:06:59