Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΚΧΑΙΟΥ” επί της οδού Αλκυόνης 14, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1348081/18-04-2024. 
ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1348081.000 PDF 614,96 KB19/04/24 08:57:44