Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΓΑΘΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ” επί της οδού Σοφοκλέους 159, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1348635/26-04-2024. 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΓΑΘΗ 1348635.000 PDF 655,84 KB29/04/24 08:30:57