Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “CITY BAKERS Ε.Ε.” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 270Α στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1350555/08-05-2024. 
CITY BAKERS ΕΕ 1350555.000 PDF 75,02 KB08/05/24 01:04:25