Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΒΕΝΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 70Α στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1262070

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 82,64 KB28/09/22 10:27:36