Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “COLIBRI NEW YORK ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ν. Πλαστήρα 4, στον Δήμο Νέας Σμύρνης. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1351144/09-05-2024.