Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ – Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΕ” επί της Λεωφόρου Ειρήνης 42 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1352310/15-05-2024.