Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΤΣΟΥ” επί της οδού Αργυρουπόλεως 10, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1356256/03-06-2024. 

ΠΑΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1356256.000 PDF 642,32 KB04/06/24 09:22:08