Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Ε.” επί των οδών Ταύρου 20 & Μιχαήλ Ψαρρού, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1356521/04-06-2024.