Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” επί της οδού Δαβάκη 6, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1349545/10-06-2024. 
ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ ΙΚΕ 1349545.000 PDF 75,32 KB11/06/24 09:37:12