Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΤΖΗΣ” επί της οδού Βασ. Αμαλίας 35, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1361977/05-07-2024. 

ΑΒΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1361977.000 PDF 607,11 KB09/07/24 10:40:43