Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SEVEN BAKERY Ι.Κ.Ε.” επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 11, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1362452/09-07-2024. 
SEVEN BAKERY ΙΚΕ 1362452.000 PDF 72,65 KB09/07/24 12:41:59