Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα 
με την επωνυμία: "ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ"  επί της οδού Δωδεκανήσου 71. στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1263993.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 67,28 KB13/10/22 10:30:49