Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΑΛΤΑΝΗ ΟΕ” επί της οδού Αρτέμιδος 11 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1265026.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 78,43 KB18/10/22 10:43:17