Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 16 στο Δήμο Πεντέλης με αριθμό 1265801.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 73,43 KB01/11/22 09:49:54