Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “KERINO ATHENS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ψυχάρη 3 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1268179.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 72,43 KB16/11/22 09:07:03