Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΛΑΜΠ ΟΦ ΛΑΟΥΝΤΡΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αγίου Ιωάννου 86-88 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1268970.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,42 KB18/11/22 10:24:47