Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ¨ επί της οδού ΝΙΓΔΗΣ 3 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1269565.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 70,10 KB22/11/22 11:01:36