Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” επί της οδού Κατσαντώνη 3 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1270013.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 75,12 KB28/11/22 09:36:38