Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “EAT CHOCOLATE EE” επί της οδού Ιφιγενείας 28 στο Δήμο Ηρακλείου με αριθμό 1271361.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,41 KB05/12/22 08:58:41