Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΓΙΔΑΣ” επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 24 & Σπ. Βρεττού στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1271490.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 69,48 KB05/12/22 09:12:55