Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ” επί της Λεωφ. Πεντέλης 120-126 στο Δήμο Βριλησσίων με αριθμό 1275159.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 72,16 KB09/01/23 12:07:45