Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΒΟΛΟΣ” επί της οδού Σοφίας Βέμπο 29 στον Δήμο Γλυφάδας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1277752/21-01-2023. 

ΣΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1277752.000 PDF 61,79 KB23/01/23 08:56:21