Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ECOPHOS ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.” επί της οδού Λευκάδος & Κοιμήσεως Θεοτόκου 1 στον Δήμο Αλίμου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1277936/23-01-2023.