Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ” επί της οδού Πλάτωνος 57-59 στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1278202/25-01-2023.