Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “VILSON TABAKU” επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 213 στον Δήμο Νέας Σμύρνης.
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1279693/02-02-2023. 
VILSON TABAKU 1279693.000 PDF 63,02 KB03/02/23 09:13:26