Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ίριδος 6, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1282595/22-02-2023. 

ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ 1282595.000 PDF 75,90 KB23/02/23 09:48:57