Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “IRENA NAYDENOVA” επί της οδού Αγίας Παρασκευής 29 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1283058.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 68,30 KB28/02/23 11:00:23