Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “INTELLIGENT DENTISTRY GENESISI KE” επί της οδού Δημαρχείου 3 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1285149.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 76,54 KB15/03/23 10:04:49