Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΟΜΝΑ ΜΠΟΓΙΟΚΑ” επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 347, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1278113/20-03-2023. 

ΜΠΟΓΙΟΚΑ ΔΟΜΝΑ 1278113.000 PDF 112,81 KB20/03/23 01:37:17