Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ” επί της οδού Θερμοπυλών 44, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1287490/23-03-2023. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1287490.000 PDF 69,39 KB24/03/23 10:42:24