Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 181, στον Δήμο Γλυφάδας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1288460/29-03-2023.