Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” επί της οδού Ερμού 2 και Χλόης 79 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1289149.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 79,39 KB05/04/23 09:31:28

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 79,39 KB05/04/23 09:31:28